De wereld door de lens van

William Slotboom

Gruttoland Wommels

Met Leendert Mastenbroek ben ik 28 april mee geweest naar Gruttoland in Wommels. De Bond Friese VogelWachten heeft eind 2017 het initiatief genomen om de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) op te richten. Men heeft een aantal doelstellingen, de weidevogelstand verbeteren, het behouden van de weidevogelparels, behoud van het cultuurhistorisch grasland, het verbeteren van het weidevogelbiotoop en het ondersteunen van agrarisch natuurbeheer. Het Grutto eldorado van boer Murk Nijdam is één van de projecten. Op het bedrijf van Nijdam broeden meer dan 80 paren van de Grutto. Het is een serieuze zaak voor het behoud van onze nationale vogel de Grutto. Natuurlijk zijn er verschillende vogel soorten te spotten bij het water, we hebben een prachtige dag beleefd met in totaal 19 vogel en eend soorten. het is zeker de moeite waard om hier een dag in de goed gebouwde vogelhutten te zijn om deze vogels en eenden op de foto vast te leggen.